Årsmøtet 2022 vel gjennomført

Torsdag 24.februar ble årsmøtet i Lillehammer KFK gjennomført. Vi takket Viviann for god innsats i styret og ønsket 3 nye medlemmer av styret velkommen.  Av de 16 som møtte var det 11 som var stemmeberettigede på årsmøtet. Aslak Runde ledet oss gjennom sakslisten på en god måte og det ble et bra og effektivt årsmøte. […]

Årsmøte 2022 – dokumenter

Årsmøte i Lillehammer KFK blir torsdag 24.februar 2022 kl. 19.00 i kafeen i curlinghallen. Saksliste og årsmøtedokumenter følger under. For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år i 2021, vært medlem av Lillehammer KFK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om […]

Innkalling til årsmøte i LKFK

Innkalling til årsmøte i Lillehammer KFK  Årsmøtet i Lillehammer KFK blir torsdag 24.februar 2022 kl. 19.00 i kafeen i curlinghallen. Vi planlegger for og håper møtet kan gjennomføres fysisk. Saksliste og årsmøtedokumenter legges ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 10. […]

LKFK var representert på årsmøte i Lillehammer idrettsråd

Lillehammer idrettsråd gjennomførte årsmøte onsdag kveld. Jens ble valgt inn i styret til idrettsrådet og det ble blant annet også presentert tall på verdien av frivilligheten i idretten i Lillehammer kommune. Lillehammer Idrettsråd fikk endelig gjennomført fysisk årsmøte. Flere idrettslag var til stede i kommunestyresalen, der i blant LKFK. Totalt ble det registrert 13 stemmeberettigete. […]

Saksdokumenter og informasjon om årsmøtet

Om ei uke er det tid for årsmøtet i Lillehammer Kvinnefotballklubb. I innkallinga 25. januar inviterte styret til årsmøte i kafeen i Curlinghallen, men dette lar seg dessverre ikke gjennomføre med dagens retningslinjer. Årsmøtet blir derfor arrangert digitalt, men tidspunktet er det samme: 25. februar kl. 19.00. Klikk her for å delta i møtet. Vi […]

Innkalling til årsmøtet 2021

Til medlemmene i Lillehammer Kvinnefotballklubb   Innkalling til årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb. Årsmøtet avholdes torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00 i kafeen i curlinghallen. Vi vurderer smittesituasjonen i forkant og møtet vil bli avholdt digitalt dersom situasjonen tilsier det. På grunn av Covid-19, ber om vi […]