FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

LKFK var representert på årsmøte i Lillehammer idrettsråd

Lillehammer idrettsråd gjennomførte årsmøte onsdag kveld. Jens ble valgt inn i styret til idrettsrådet og det ble blant annet også presentert tall på verdien av frivilligheten i idretten i Lillehammer kommune.

Lillehammer Idrettsråd fikk endelig gjennomført fysisk årsmøte. Flere idrettslag var til stede i kommunestyresalen, der i blant LKFK. Totalt ble det registrert 13 stemmeberettigete. På årsmøtet deltok både leder Sigurd Tremoen og Jens Fløtre fra LKFK, i tillegg til Ida Haugstad Stake som også var der som representant for Innlandet Idrettskrets.

Årsmøtet var innom flere interessante saker for idretten i Lillehammer. Der i blant ble det informert i forbindelse med årsmeldingen om status på Stampesletta, fotballhall,  andre planer og prosesser for anlegg i Lillehammer, fordeling av lokale aktivitetsmidler, godt samarbeid med Lillehammer Kommune og Innlandet Idrettskrets, arbeidet knyttet til pandemien og åpen hall-prosjektet for paraidrett.

I sak 8, handlingsprogram for idrettsrådet, ble det gått gjennom hvilke oppgaver som vil være sentrale for idrettsrådet, i tillegg til de lovpålagte oppgavene. Fokus i 2022 vil ligge blant annet på å bidra til etablering og fullføring av ulike anlegg og områder for idrett og aktivitet i kommunen, stimulere idrettslag til å involvere/ivareta paraidretten i sin idrettsgren, kurs og konferanser for idrettslagene, kartlegge behov for anlegg, lokaler og samordne det med kommunen. Lillehammer idrettsråd ønsker også å få nærmere kontakt med alle idrettslagene i kommunen ved å besøke alle i løpet av 3 år.

Siste sak på sakslista var valg av styre, valgkomite og kontrollutvalg. Inn i styret ble veldig gledelig Jens valgt inn for 2 år, sammen med representanter fra andre idrettslag. Jens og de andre kommer fra ulike idrettslag, men sitter i styret til idrettsrådet som representanter for HELE idretten i Lillehammer. Vi ser fram til å følge arbeidet til idrettsrådet og det nye styret fremover.

Avslutningsvis fortalte nyvalgt nestleder, Vibeke Bruun de Nergaard, om et antidoping-prosjekt som det jobbes med i kommunen. Idrettsrådet, sammen med andre parter, er engasjert i prosjektet og ønsker å videreformidle budskapet til idrettslagene i kommunen. Prosjektet ønsker å sette fokus på antidoping og ren idrett. Det ble oppfordret til at alle skulle sette ren idrett på agendaen i sine respektive idrettslag og gjennomføre Antidoping Norge sitt forebyggende program Rent idrettslag. Det ble også oppfordret til å sette fokus på Ren utøver. Dette vil vi i LKFK ta med oss i arbeidet framover.

Ida, som også er styremedlem i idrettskretsen, holdt en kort presentasjon helt til slutt. Der ble det lagt fram tall på verdien av frivilligheten i idretten i Lillehammer Kommune. Med medlemstall på 11 850 (2020, uten bedriftsidretten) og en verdi på 9 047kr per medlemskap (SSB), har frivilligheten i idretten i Lillehammer en verdi på hele 107 206 950kr! Ser vi på medlemstallene i LKFK, får frivilligheten i klubben vår en verdig på over 3 millioner kroner! Det viser hvor viktig frivilligheten er og alltid vil være i idretten.

 

Vedlegg: