FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Saksdokumenter og informasjon om årsmøtet

Om ei uke er det tid for årsmøtet i Lillehammer Kvinnefotballklubb. I innkallinga 25. januar inviterte styret til årsmøte i kafeen i Curlinghallen, men dette lar seg dessverre ikke gjennomføre med dagens retningslinjer.

Årsmøtet blir derfor arrangert digitalt, men tidspunktet er det samme: 25. februar kl. 19.00.

Klikk her for å delta i møtet.

Vi ber om at alle oppgir fullt navn når de “går inn i” møtet, slik at vi ser hvem som deltar.

Vi ønsker at de som vil delta melder seg på på forhånd, slik at vi kan gjøre forberedelser knyttet til hvem som er stemmeberettigede.

Påmelding gjøres ved å trykke her.

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent
Sak 3:    Velge protokollfører
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne sakslisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1: Navneendring i Brønnøysundregistrene
10.2: Oppdatering av lovnorm
10.3: Etablering av Lillehammer fotball-fond
10.4: Støtte til nye aktiviteter
10.5: Etablering av LKFK senior+
10.6: Handlingsplan
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
– leder
– nestleder
– styremedlemmer
– varamedlem
14.2 Kontrollutvalg:
– medlemmer
– varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
– leder
– medlemmer
– varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder Sigurd Tremoen kontaktes på 911 60 894.

Med vennlig hilsen
Styret i LKFK

Vedlegg: