FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Innkalling til årsmøtet 2021

Til medlemmene i Lillehammer Kvinnefotballklubb

 

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00 i kafeen i curlinghallen.
Vi vurderer smittesituasjonen i forkant og møtet vil bli avholdt digitalt dersom situasjonen tilsier det.

På grunn av Covid-19, ber om vi forståelse for at vi ønsker din påmelding dersom du ønsker å delta på årsmøtet. Dette for å sikre at vi har nok plass til alle i lokalet.

Meld deg på innen 22. februar her: https://forms.gle/pWRsxo8Nwzv2u5EP7

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. februar 2021 til dagligleder@lkfk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside https://www.lillehammerkfk.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Lillehammer KFK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Lillehammer KFK

 

Vedlegg: