FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Innkalling til årsmøte i LKFK

Innkalling til årsmøte i Lillehammer KFK 

Årsmøtet i Lillehammer KFK blir torsdag 24.februar 2022 kl. 19.00 i kafeen i curlinghallen. Vi planlegger for og håper møtet kan gjennomføres fysisk.

Saksliste og årsmøtedokumenter legges ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar 2022 og sendes på e-post til dagligleder@lkfk.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år i 2021, vært medlem av Lillehammer KFK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Lillehammer KFK

Vedlegg: