FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årsmøtet 2022 vel gjennomført

Torsdag 24.februar ble årsmøtet i Lillehammer KFK gjennomført. Vi takket Viviann for god innsats i styret og ønsket 3 nye medlemmer av styret velkommen. 

Av de 16 som møtte var det 11 som var stemmeberettigede på årsmøtet. Aslak Runde ledet oss gjennom sakslisten på en god måte og det ble et bra og effektivt årsmøte. Årsberetningen for 2021 gjennomgått av styreleder, med fokus på det som har vært spesielt for sesongen, som nok en gang ble påvirket av covid-19 pandemien. Videre ble årsregnskapet for klubben godkjent, der det ble presentert en mindre underskudd enn budsjettert med. Mindre underskudd kommer hovedsaklig av mottatt kompensasjon for Lillehammer Cup, som ikke var budsjettert med. Det var ingen innkomne forslag til saker, men styret hadde selv 3 saker på agendaen: 1) Ny og forenklet lovnorm, der det er presisert antall år medlemmer av styre, valgkomiteen og kontrollutvalget velges for. Det ble også gjort en endring i antall medlemmer som skal velges for valgkomiteen. 2) Styreleder presenterte forsalget om å se på mulighetene for å danne en felles klubb for jenter og gutter i Lillehammer. Det ble presisert at det er årsmøtet som tar den endelige avgjøreslen for eventuell sammenslåing eller ikke. 3) Handlingsplanen for 2022 ble presentert. De fleste punktene videreføres fra 2021, med noen endringer. Alle sakene ble godkjent av årsmøtet.

Til valget for styret har valgkomiteen gjort en god jobb. Viviann skulle ut av styret og Ida måtte erstattes (pga jobb), i tillegg manglet det et styremedlem jf. lovnormen.  Sigurd Tremoen tok gjenvalg som styreleder, i tillegg fikk vi med oss Silje Staum Floen, Henning Owren og Kjetil Rød inn i styret. Styret for 2022 betår dermed av:

Styreleder: Sigurd Tremoen
Nestleder: Ellen Beate Lunde
Styremedlem: Ola Heide
Styremedlem: Stian Grønås
Styremedlem: Silje Staum Floen
Styremedlem: Henning Owren
Varamedlem: Kjetil Rød

Videre ble Line Dahl Slapgard valgt til leder av kontollutvalget, med Hans Christian Dahl valgt som medlem og Knut Bjarne Rørvik ble valgt som varamedlem for å sikre kontinuitet i utvalget. Hans Christian og Knut Bjarne ble valgt for ett år for å unngå at alle byttes ut ved neste valg.
I valgkomiteen ble Geir Kjørlgård gjenvalgt som leder av valgkomiteen, der Laila Øyberg og Aslak Runde er med som styremedlem og varamedlem i ett år til.

Avslutningsvis ble det delt ut blomster til Viviann som gikk ut av styret og til tidligere sportslig ledelse.

Styret takker for et bra årsmøte og ser fram til et spennende år i Lillehammer KFK.

 

Årsmøteprotokoll
Presentasjon årsmøte 2022
Årsmøtedokumenter 

Vedlegg: