6-åringene inntok Stampa

I helgen gikk Santander 3v3-ligaen av staben på Stampa. Det er tredje gangen vi arrangerer denne turneringen, og denne gangen hadde vi godt selskap av Lillehammer Fotballklubb i arrangørstaben. Grunnet for lav påmelding i de eldste klassene, falt valget på å arrangere denne dagen som en ren turneringsdag for 6-åringene. En av kampdagene som inngår […]

6-åringenes dag på Stampa!

Onsdag ettermiddag var skolestarterne, 2016-kullet, samlet på Stampa til felles fotballøkt med lek og spill. LKFK og LFK inviterte sammen til rekrutteringsdag og omkring 30 ivrige barn møtte opp, hvorav 10 jenter. De gikk inn i øvelsene med stor iver, godt instruert av flinke spillere fra ungdomsavdelingene til begge klubber. Vi takker Andrea, Hannah, Helle, […]

Stas med trening sammen med A-laget!

Bilde GD

Åpen trening med A-laget ble en vellykket erstatning for avlyst kamparrangement. Opprinnelig var det planlagt å gjøre litt ekstra ut av A-lagets siste serierkamp med kiosk, maskotter, underholdning og konkurranse i pausen. Da Lunner/Harestua ikke kunne stille til kamp valgte vi å invitere barnefotballen til åpen trening sammen med jentene på senior. Sammen startet de […]

Det planlegges for felles sesongavslutning!

sesongavslutning

Klubben planlegger sesongavslutning for hele klubben i november ! På grunn av pandemien var det ikke mulig å gjennomføre sesongavslutning for hele klubben i 2020. Derfor er det veldig gledelig å kunne informere om at det planlegges for sesongavslutning for 2021 sesongen. Datoen for avslutningen er satt til søndag 14.november, 2.søndagen i november som tidligere. […]