FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Nye retningslinjer

Tirsdag kveld la regjeringen fram nye nasjonale tiltak og anbefalinger for bremse smitteutviklingen. Anbefalingen om å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære er tilbake og det samme er anbefalingen om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Det ble også lagt frem nye restriksjoner knyttet til idrettsaktivitet, som vil påvirke aktiviteten i LKFK noe.

De nye restriksjonene for idrettsaktivitet er følgende:

  • Fritidsaktivitet burde gjennomføres utendørs så langt det er mulig
  • Garderober holdes stengt
  • Ved organisert aktivitet innendørs anbefales det grupper på inntil 20 personer for voksne over 20år
  • Voksne over 20år anbefales å holde avstand ved aktivitet innendørs der det er mulig for å utøve aktiviteten. Ved høyintensitiv trening anbefales 2 meter.
  • Barn og unge under 20år har ingen konkrete anbefalinger om avstand eller antall ved aktivitet.

Klubben vil minne om at ingen skal på trening hvis de har symptomer eller er syke. Ved symptomer på korona anbefales det å ta en koronatest.

 

Vi håper alle følger de nye tiltakene og anbefalingene, og fortsetter å bidra i koronaduganden!

 

Les mer om de nye tiltakene og anbefalingene på regjeringens nettsider 
Les hva Norges Fotballforbund skriver om tiltakene og anbefalingene her

Vedlegg: