FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Innkallelse til Årsmøte i LKFK

Årsmøte avholdes 9.mars

Onsdag 9. mars avholdes årsmøte i 2. etg. i curlinghallen kl. 19:00.

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET:

1.     Godkjenning av saksliste og innkalling

2.     Godkjenning av frammøtte representanter

3.     Konstituering:

a.     Valg av dirigent

b.     Valg av sekretær

c.     Valg av to til å underskrive protokollen

4.     Godkjenning av årsmelding 2015

5.     Regnskap 2015

6.     Fastsettelse av kontingent for 2016-sesongen

7.     Budsjett 2016

8.     Forslag til organisasjonskart

9.     Innkomne forslag

10.  Valg

11.  Avslutning – med utdeling av Erik Rolstads minnepokal

Det blir enkel bevertning

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 26.02.16. Send forslag til styreleder Ina Silkoset på mail inasilkoset@hotmail.com

Det er kun medlemmer/støttemedlemmer over 15 år som har stemmerett.

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet!

Vedlegg: