FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årsmøte 2016

Nytt styre ble valgt og Erik Rolstad’s minnepokal gikk til…

LKFK gjennomførte onsdag 30.mars årsmøte for 2016.

Nytt styret ble valgt. Styret i LKFK består av følgende personer:

Leder: Jens Fløtre
Nestleder: Kjetil Schonhowd
Styremedlem: Thomas Lund
Styremedlem: Anita Hessem
Ungdomsrepresentant: Marit Wold
Vara: Geir Kjølgård

 

Bak fra venstre: Thomas Lund, Anita Hessem, Kjetil Schonhowd
Forran: Jens Fløtre
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Marit Wold og Geir Kjølgård

Vi takker avtroppende styre for innsatsen og ønsker nytt styre lykke til!

 

Erik Rolstads minnepokal gikk i år til Viviann Storhaugen. Viviann er ei engasjert og positiv dame som i mange år har lagt ned mye arbeid i klubben som lant annet lagleder og styremedlem.

Gratulerer!

Vedlegg: