FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Vel gjennomført årsmøte

Avtroppende leder Tom Erik Hovde ledet et udramatisk årsmøte 04.03.2015

Tom Erik gjennomgikk årsmøtets dagsorden, med informasjon om årsmelding, regnskap og budsjett for kommende sesong. Klubben har en solid økonomi, og styret har Klubbens nye daglige leder Guro Renolen Brantzæg ble også presentert.

Trond Hårberg ble tildelt Erik Rolstads minnepokal som avtroppende sportslig leder, etter mange års innsats i ulike verv i klubben.

Klubbens nye leder er Ina Silkoset. Hun får med seg et styre bestående av Anne Abramhamsen, Vivian Storhaugen, Kjetil Schonhowd, Jens Fløtre og ungdomsrepresentant Emilie Ulimoen. Vervet som sportslig leder er foreløpig ubesatt, og Trond Hårberg blir sittende frem til et ekstraordinært årsmøte.

 Ina til venstre og Guro til høyre.


Trond Hårberg mottar Erik Rolstads minnepokal.


Tom Erik ble takket av med blomster etter to år som klubbens leder.

Vedlegg: