FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Fotballhall på Lillehammer – gi din mening

Ønsker du fotballhall på Lillehammer? Last ned appen “gi din mening” og bruk din stemme!

Fotballen er en arena for holdningsarbeid. Barn og unge får gjennom fotballen lære om fair play, samhold, inkludering, lære å takle motgang og nederlag, kjenne på mestring, viktigheten av å hjelpe hverandre og spille på lag og ikke minst idrettsglede. En fotballhall vil bety mye for mange barn, unge og voksne i Lillehammer og vil gi fotballen i kommunen en løft. Status i dag er at alle grendebanene er stengt 5-6 måneder i året pga vinteren. 11er banene på Stampesletta holdes stengt 1-2 måneder, med unntak av 2020/2021 som et tiltak for korona-trygg aktivitet. Med en fotballhall vil vi kunne ha aktivitet hele året rundt, uavhengig av vær.

Fotballklubbene i Lillehammer ser på dette som en unik mulighet for kommunen. Gjennom flere år har det vørt jobbet med planer for en fotballhall, men Lillehammer kommune har selv ikke råd til å bygge den. Vi ønsker å ta i bruk en allerede eksisterende fotballtomt på Stampesletta, som gis i gave til fotballen. En privat utbygger vil få ansvaret for å legge til rette for en fullverdig innendørsbane og en arena med muligheter for:

  • å reservere timer i hallen til fri mingling, idrettsglede og sosialisering i helgene.
  • en klubbnøytral samlingsplass med fritidsklubb, leksehjelp og et tilbud for ALLE på tvers av grupper, også for de som ikke spiller fotball. Her kan vi drive inkludering i praksis.

Vi har troen på den modellen som nå foreligger gjennom et godt samarbeid mellom fotballklubbene og kommunen.

2000 gutter og jenter fra 6år til 19år spiller fotball ukentlig i Lillehammer. Med foreldre, besteforeldre og andre støttespillere som er involvert, i tillegg til voksne over 19år, er nesten 1/3 av Lillehammers befolkning berørt av fotball. Et samlet fotballmiljø står derfor samlet bak initiativet og ønske om en fotballhall, fordi fotballen er den fritidsarenaen som påvirker flest barn og unge. I tillegg til å være positivt for fotballaktiviteten, vil en fotballhall bidra til å frigjøre treningstider i andre haller. Det betyr mer tid og mer aktivitet på de andre idrettene i Lillehammer også, ikke bare fotballen. En fotballhall vil også kunne gi synergier for eksisterende arrangementer i Olympiaparken.

Fotballmiljøet i Lillehammer mener at en sånn hall vil øke troverdigheten til Lillehammer som idrettsby, gjennom at vi også styrker utviklinga av en sommeridrett.

I disse dager ønsker kommunen tilbakemelding på hva folk i Lillehammer tenker om en fotballhall på Stampesletta. Vi ønsker at fotballmiljøet skal bli hørt, så vi oppfordrer alle til å laste ned appen «Gi mening» og bruke sin stemme.

Last ned appen på mobilen her:

“Gi mening” – Apple 

“Gi mening” – Android

 

Se Anita Rapp-Ødegaard sitt innlegg om fotballhall på kommunens folkemøte – Lillehammers muligheter

Vedlegg: