FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årets Kvalitetsklubb 2020!

I dag, 6. februar, var det duket for kretsting i Indre Østland Fotballkrets. Tinget ble gjennomført digitalt grunnet covid-19, men LKFK fikk seg en gledelig overraskelse underveis i seansen. Å bli kåret til Årets Kvalitetsklubb var både overraskende og veldig hyggelig. Det at klubben utmerker seg på områder som blir lagt merke til av kretsen settes stor pris på.

– Først og fremst er det veldig hyggelig å bli overrasket med denne prisen. Det viser at vi lykkes med jobben som legges ned i klubben. Kvalitetsklubb er et slags fundament som vi bygger opp organisasjonen etter og et nyttig verktøy for oss i å sikre at vi har riktig fokus i det vi gjør og har et godt planverk for å rekruttere personer i sentrale roller. Det er mange som har vært og er involvert i prosessen, og klubben vil få takke alle de frivillige som bidrar i klubben. Uten dem er vi ingen kvalitetsklubb, sier daglig leder Åse Marita Høitomt.

– Siden dette skulle gå digitalt har jeg visst det noen dager og ble overrasket på kontoret en morgen. Det er fint å endelig kunne dele det med hele klubben, for dette har vi fått til sammen.

Begrunnelsen som Indre Østland Fotballkrets la til grunn for kåringen er følgende:

ÅRETS KVALITETSKLUBB:

Om prisen: Kvalitetsklubb som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene og i samarbeidet mellom klubb og forbund. Kvalitetsklubbkonseptet er et prioritert område i NFF Indre Østland. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil gi flere frivillige i klubben og grobunn for en sunn barne- og ungdomsidrett. 

De nominerte er: Lillehammer KFK, Furnes Fotball og Storhamar Fotball.

Vinneren er: Lillehammer KFK 

Om Lillehammer KFK:
Klubben oppfyller alle kriteriene i konseptet og har utmerket seg på flere viktige områder gjennom flere år.
Klubben har en ryddig og oversiktlig organisasjonsstruktur, der rollene er klare og ansvaret fordelt.
Ivrige og dyktige personer bekler sentrale posisjoner i klubben, noe som skaper positivitet og utvikling.
Klubben er alltid tilstede på temasamlinger, Teams møter, kompetansehevende tiltak, kretsting og andre samlinger i regi av NFF Indre Østland.
Lillehammer KFK er en verdig vinner som årets Kvalitetsklubb.

 

Kvalitetsklubbansvarlig i LKFK, Jens Fløtre, forteller at gode rutiner og sentrale roller på plass har vært viktig i forbindelse med håndteringen av de stadige endringene av retningslinjer knyttet til koronapandemien, og at det igjen var en faktor for at klubben kom tidlig i gang med aktivitet etter nedstenging og har hele tiden hatt aktivitetstilbud så langt retningslinjene har tillatt det i en utfordrende tid.

 

 

A-lagsspiller og trener på J15, Idun Meren, var av klubben spilt inn i kategorien “Årets spillerforbilde”. Idun ble valgt ut som en av tre nominerte, men ble dessverre ikke valgt ut til vinner. Men for oss er hun en vinner, og hennes innsats både på og utenfor banen legges merke til.

Styremedlem Ida Haugstad Stake ble valgt inn i valgkomiteen i fotballkretsen og skal være med å bidra i jobben med blant annet å rekruttere flere kvinner i styrer og komiteer.

Vedlegg: