FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Utdeling av hjertestartet fra Ida Eides Minnefond

LKFK og LIF ble tildelt felles hjertestarter av Ida Eides Minnefond. Den vil henges opp utenfor klubbhuset i løpet av høsten. 

Ida Eides Minnefond er en ideell stiftelse med allmennyttige formål som ble stiftet 16. november 2018. Stiftelsen deler ut flere hjertestartere hvert år for å bidra til å øke kunnskapen om livreddende førstehjelp i norsk topp- og breddeidrett og bidra til synergieffekter, kunnskap og bevissthet om førstehjelp og hjertestartere, samt øke tilgangen på hjertestartere rundt om på idrettsarenaer.

På Stampesletta er det aktivitet  for store og små på både friidrettsbanen og fotballbanene 24/7. Vi er utrolig heldige som har Sykehuset Innlandet Lillehammer bare noen få minutter unna, men skulle noen falle om med hjertestans er det likevel viktig at det er en hjertestarter tilgjengelig i nærheten. Ved hjertestans står det om bare få minutter og en hjertestarter vil kunne berge liv.

Denne hjertestarteren vil henge utenfor klubbhuset i eget varmeskap og vil være tilgjengelig 24/7.

Vi i Lillehammer KFK og Lillehammer Idrettsforening setter veldig pris på at vi ble valgt ut til å motta hjertestarter i denne utdelingsrunden.
Det er en trygghet å vite at vi har en hjertestarter i nærheten, men vi håper vi aldri vil få bruk for den.

Vi har ingen å miste! <3

 

Se video om bruk av hjertestarter på Ida Eides Minnefond sin hjemmeside: Bruk av hjertestarter

Hjertestarter

   

Hjertestarteren henges opp utenfor klubbhuset i løpet av høsten. Den vil oppbevares i eget varmeskap og vil være tilgjengelig 24/7. 
Vi håper folk vil respektere hjertestarteren og ikke ødelegger boksen eller tar den ned fra veggen med mindre det er en nødssituasjon med bruk for hjertestarter.
Si i fra hvis det ser ut som at noe er galt med den eller forseglingen er brutt. Er ikke hjertestarteren i orden, vil den heller ikke kunne redde liv.  

Vedlegg: