FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Fritidskortet kan brukes hos oss!

Lillehammer kommune har i høst lansert Fritidskortet som kan brukes på fast, organisert fritidsaktivitet.

Lillehammer er en av flere pilotkommuner for Fritidskortet i Norge. Høsten 2021 og våren 2022 får barn og ungdom mellom 6 og 18 år 1000 kr per halvår som kan brukes på fast , organisert fritidsaktivitet. Faktura for aktivitet kan betales via egen bruker på lillehammer.aktiv-fritid.no eller kvittering for allerede betalt aktivitet kan lastes opp og inntil 1000kr refunderes. Fritidskortet for høsten 2021 kan brukes på ubetalte fakturaer eller refundere medlems- og deltakeravgift som er betalt etter 1.august. 

Koster aktiviteten mer enn det Fritidskortet dekker er det opp til den enkelt å dekke resterende beløp. Ved problemer med å dekke resterende beløp håper vi dere tar kontakt med klubben så vi kan finne en løsning på det. Klubben har blant annet opprettet et eget fotball-fond, der man kan søke klubben om å få dekket utgifter. Retningslinjer for fondet vil komme i løpet av høsten.

Ta gjerne kontakt med daglig leder hvis dere har spørsmål.

Les mer om Fritidskortet på kommunen sine sider her

Infoark om Fritidskortet

 

Informasjon om Fritidskortet på flere språk:

Engelsk

Arabisk

Polsk

Somali

Tigrinja

Urdu

Vedlegg: