LKFK var representert på årsmøte i Lillehammer idrettsråd

Lillehammer idrettsråd gjennomførte årsmøte onsdag kveld. Jens ble valgt inn i styret til idrettsrådet og det ble blant annet også presentert tall på verdien av frivilligheten i idretten i Lillehammer kommune. Lillehammer Idrettsråd fikk endelig gjennomført fysisk årsmøte. Flere idrettslag var til stede i kommunestyresalen, der i blant LKFK. Totalt ble det registrert 13 stemmeberettigete. […]