Sosial fotballsamling for J13

J13 tilbragte helgen i Etnedalshallen for å styrke samholdet på tvers av skolekretsene ytterligere. Sammen med fotball, var det sosiale i fokus, og ut i fra det støtteapparatet forteller i teksten under virker det som at jentene har hatt en veldig bra helg.   Fredag 11. mars dro 21 spillere fra J2009 til Etnedalshallen for […]