FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Skal se på mulighetene for å danne en felles klubb for gutter og jenter

Lillehammer Fotballklubb (LFK) og Lillehammer Kvinnefotballklubb (LKFK) ønsker å se på muligheten for å danne en felles fotballklubb for framtida. Både LFK og LKFK opplever sportslig framgang og høye medlemstall. Begge klubbene ønsker å ta ytterligere steg og videreutvikle gode utviklingsmiljøer for alle spillere på alle nivåer, samt å jobbe for å ta nye sportslige nivåer på junior- og seniornivå.

Spørsmålet er om tiden nå er moden for å danne en felles klubb for både gutter og jenter, og om vi ved en felles klubb kan bli enda bedre rustet til å møte en spennende fotballfremtid. En klubb som kan videreutvikle arbeidet med kvalitet og som har høye ambisjoner – både sportslig og sosialt. En klubb som satser enda mer på mangfold og ser at det gjør oss sterkere. En klubb vi er stolt av fordi vi skaper gode fotballspillere, men også gode mennesker. Det er dette den nye arbeidsgruppa skal se på. Gruppa vil bestå av tre personer fra hver av klubbene, og skal presentere sine idéer og tanker til sine respektive styrer, som deretter vil løfte saken opp i sine årsmøter i begynnelsen av 2022. Hvis årsmøtene/styrene er enig, vil en prosess med bred involvering settes i gang.

Vedlegg: