FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

God jul og godt nyttår!

Julehilsen fra Lillehammer KFK

Vi har nå lagt bak oss enda en sesong der fotballhverdagen har vært preget av koronapandemien. Derfor var det veldig gledelig at vi fikk gjennomført en tilnærmet normal høstsesong før pandemien igjen begrenset aktiviteten før jul.

Gjennom årets sesong har det vært mye god aktivitet og utvikling å glede seg over, til tross for pandemiens påvirkning. Vi har hatt gledelig rekruttering i barnefotballen i år og jentene der viser stor fotballglede. Flere lag har deltatt på ulike cuper og turneringer, deriblant Santander 3v3-liagaen som vi fikk arrangert på Stampesletta også i år.

Vi har også sett mye god utvikling på lagene i LKFK. Vi har gjennom høsten hatt mange jenter med på fotballkretsens landslagsskoleaktiviter, der jentene har fått muligheten til å vise seg fram på både sonelag og kretslag på de ulike årgangene. Til blant annet 09-årgangen sitt sonelag ble det tatt ut hele 10 LKFK-jenter. I tillegg ble 3 av våre jenter fra 07-årgangen valgt ut til å bli en del av fotballkretsens nye nivå i Landslagsskolen, Toppgruppe jenter. Det må også nevnes at LKFK veldig gledelig var representert på Equinor Talentleir i sommer.

A-laget ble kretsmestere i 3.divisjon etter at de vant KM-finalen mot Brumunddal i slutten av oktober. Som kretsmestere fikk de spille om opprykk til 2.divsjon, som før sesongen ble uttalt som det store målet. Etter tre kvalifiseringskamper ble det klart at A-laget skulle spille i2.divisjon for sesongen 2022! Vi gleder oss til å følge A-lagsjentene ogstøtteapparatet i det vi tror blir en utfordrende, samtidig veldig artig sesongi 2022!

Vi ser tilbake på nok et spesielt fotballår, men samtidig et veldig bra ett. I tillegg til det som er nevnt over fikk vi i høst gjennomført felles sesongavslutning for hele klubben igjen. Vi har også jobbet godt mot resertifiseringen av kvalitetsklubb nivå 1 og er samtidig godt på vei mot nivå 2. Som en del av det har vi hatt trenere som har deltatt på trenerkurs, klubbdommere på rekruttdommerkurs og styret på fotballederkurs. Styret i klubben har hatt mange varierte oppgaver knyttet til pandemien, utvikling avklubben, integrering, inkludering og økonomi.

Nå ser vi fram mot 2022 og det vi håper blir en normal sesong for alle lag. Vi vil fortsette arbeidet fra 2021 og tror kommende sesong blir veldig spennende på flere måter. Sportslig sett vil vi blant annet samarbeide tettere med Lillehammer Fotballklubb rundt sportslig ledelse. Endringene her vil det informeres mer om når vi har flere detaljer på plass. Sammen med Lillehammer Fotballklubb vil vi også starte et arbeid for å se på mulighetene for en eventuell sammenslåing engang i fremtiden. Dette vil presenteres nærmere på årsmøtet i februar, så her anbefales det å møte opp.

Avslutningsvis vil styret og administrasjonen takke alle trenere, lagledere og frivillige i klubben som har stått på gjennom året for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud for jentene. Den jobben dere gjør er utrolig viktig for klubben og vi setter stor pris på den innsatsen dere har lagt ned i 2021. Tusen takk!

Vi ønsker alle en trivelig julefeiring med sine og krysser fingrene for et godt fotballår i 2022!

Julehilsen fra styret og administrasjon

 

PS! Husk å sjekke eget innlegg for vinnertall av julekalenderen for å se om du har vunnet!

 

Vedlegg: