FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Sammenslåing med LFK

Mandag kveld gikk LKFK inn for en fusjon med LFK. Dagen etter gikk LFK inn for det samme.
1. januar 2024 vil vi bli en klubb med både gutte- og jentelag!

– Det er veldig spennende, men vi har en stor jobb som står foran oss nå. Nå må vi komme i gang og se enda mer i detalj på hva som skal til for at vi kan levere 100 prosent fra 1. januar, sier styreleder i LFK, Ole Martin Hojem til GDdagen etter deres vedtak.

Styreleder i LKFK, Sigurd Tremoen, beskriver de to klubbens vedtak som et historisk veiskille for fotballen i Lillehammer-regionen. Begge klubbene sine styrer har vært tydelig i deres anbefalinger om at dette er et klokt valg. Vi er glad for at de ekstraordinære årsmøtene støtter oppunder. Klubbenes stolte historie vil danne fundamentet for den nye klubben og ta med historien til de to klubbene inn i ny klubb.

Nå skal det settes sammen et samarbeidsutvalg, med like mange representanter fra LFK og LKFK.  De skal jobbe fram mot et nytt ekstraordinært årsmøte på slutten av 2023. LFK og LKFK har over flere år samarbeidet tett med felles arena, felles sportslig ledelse, og blant annet Bambusa Cup Lillehammer og Tine Fotballskole. Med sammenslåingen håper de blant annet å skape et enda bedre sportslig tilbud til alle, at det sportslige tilbudet til jentene heves, at de er mer attraktive som markedsobjekt og at ressursene i de to klubbene kan utnyttes til det beste for medlemmene.

Det foreslås at den nye klubben vil få navnet Lillehammer Fotball, men det må godkjennes sentralt. Klubbfargene til de to respektive klubbene videreføres, med blå drakt, blå shorts og hvite strømper som hjemmedrakt og hvit drakt, blå shorts og hvite strømper som bortedrakt. Slagordet er også på plass: «Lillehammer Fotball – sterkere sammen». Klubben skal være for alle.

– Vi har en ambisiøs målsetting, både til det sportslige, men også det sosiale. Vi skal være en arena for inkludering og mangfold – og ta et stort samfunnsansvar, sier Tremoen som håper folk vil engasjere seg i prosessen.

– Nå er det viktig at folk engasjerer seg fremover for å være med å skape den klubben vi ønsker oss. Det er vi avhengig av, sier Tremoen

Vedlegg: