FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 12. juni kl. 20.00 i møtelokalet i «Curlinghallen» (vest for Eidsiva Arena).

Styrets innkalling til ekstraordinært årsmøte: Innkalling ekstraordinært årsmøte LKFK

 

Saksliste for årsmøtet: Saksliste ekstraordinært årsmøte 2023

Notat om fusjon med arbeidsgruppenes vurderinger finner du her: Notat LKFK LFK fusjon

Fusjonsplan: Fusjonsplan LKFK&LFK

Styret i LKFK sin godkjenning av fusjonsplanen: Styrets godkjenning av fusjonsplan

Regnskap LKFK: Årsregnskap 2022 Noter LKFK 2022

Regnskap LFK: Årsregnskap med noter LFK 2022

 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Lillehammer Kvinnefotballklubb i minst en måned, fylle minst 15 år i løpet av 2023, og ha betalt kontingent til Lillehammer Kvinnefotballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, forslagsrett osv., se Lov for LKFK per 24.02.2022 ref. lovnorm 01.01.2022. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan LKFK v/Daglig Leder kontaktes på mail: dagligleder@lkfk.no

Lovnorm finner du her:

Lovnorm LKFK: Lovnorm Lillehammer KFK

Lovnorm LFK: Lovnorm_LFK

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Vedlegg: