FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Oppdaterte koronaretningslinjer

Regjeringen kom i går kveld med nye nasjonale retningslinjer for påskeperioden, som trer i kraft natt til i morgen, torsdag 25. mars, og varer til 12. april.

Smittesituasjonen har blitt mer ustabil i landet, og påskeferien fører til økt risiko for smittespredning grunnet reisevirksomhet og at mange treffer flere enn de pleier.

Mer smittsomme virusvarianter gjør også situasjonen mer krevende.

Dette er kort oppsummert endringene, men alle bør gå inn å lese klubbens koronareglement i sin helhet:

  • 1 meter avstand utenfor spillsituasjoner økes nå til 2 meters avstand. Det vil si at før, under og etter våre aktiviteter skal det holdes 2 meters avstand mellom hver person når det ikke utøves spillsituasjoner.
  • Innendørs trening videreføres som tidligere – kun tillatt for de under 20 år. Spillere fra 20 år kan trene utendørs med minimum 1 meters avstand.
  • Hospitering og samtrening på tvers av klubber og på tvers av årganger innad i klubben (unntak for J14/15) opphører i den aktuelle perioden.
  • Kampaktivitet utsettes til etter 12. april.
  • Foreslått påskeferie for alle lag fra torsdag 1.april til mandag 5. april.

Koronareglementet finnes i sin helhet HER. Det ligger hele tiden godt synlig på fremsiden på nettsiden til klubben.

Vedlegg: