FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Lillehammer KFK vil stille opp for mennesker på flukt

Lillehammer KFK var tilstede under helgens fotballting der det ble enstemmig vedtatt en resolusjon angående Ukraina-situasjonen. Sammen med resten av Fotball-Norge fordømmer Lillehammer KFK krigshandlingene i Ukraina. Mange mennesker er drevet på flukt som følge av krigen og noen av dem vil komme til Norge og Lillehammer. Lillehammer KFK vil i 2022 arbeide aktivt for at disse kan bli en del av vår klubb og ta del i våre fotballaktiviteter på lik linje med andre i Lillehammer.

 

Resolusjon angående Ukraina-situasjonen vedtatt på tinget

Fotballtinget stiller seg enstemmig bak resolusjonen fra forbundsstyret der NFF fordømmer krigshandlingene i Ukraina.

Følgende resolusjon ble vedtatt på forbundstinget søndag:

 

Norges Fotballforbund fordømmer krigshandlingene i Ukraina

Russlands aggresjon ovenfor Ukraina er uakseptabel og svært alvorlig. Russland har invadert og gått til krig mot et annet UEFA-land. Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner.

Et samlet Fotball-Norge fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Vi føler sterkt med det ukrainske folket som rammes av krigshandlingene. Menneskeliv går tapt, mange drives på flukt og de humanitære behovene er store over hele Ukraina. Våre tanker går til det ukrainske folket og de lidelsene de nå gjennomgår.

I solidaritet med Ukraina er det uaktuelt å spille kamper mot lag fra Russland og Hviterussland. Dette omfatter kamper på seniornivå, samt aldersbestemte landslag.

Norges Fotballforbund mener det er bra at alle russiske klubblag og landslag er suspendert fra alle FIFA og UEFA-konkurranser inntil videre.

Norges Fotballforbund står sammen med norsk idrett i å offensivt støtte internasjonalt koordinerte sanksjoner mot russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.

Mange mennesker er drevet på flukt på grunn av krigen. Mange flyktninger vil komme til Norge. Som en stor samfunnsaktør vil Norges Fotballforbund gjennom våre klubber ønske barn, ungdom og voksne velkommen til fotballfamilien vår.

Det er viktig at russere og hviterussiske borgere bosatt i Norge blir tatt godt vare på. Her oppfordrer vi spesielt våre klubber til å innta en aktiv rolle og sørge for at disse utøverne blir inkludert, respektert og aktivt kan ta del i fotballfelleskapet.

Tillegssetning tatt inn etter forslag fra Ole Kristian Sandvik (Oslo Ørn), 95 stemmer for og 62 stemmer mot: Barn skal ikke straffes for voksnes handlinger. Fotballen skal ikke straffe barn, uavhengig uavhengig av nasjonalitet gjennom å nekte dem deltakelse i turneringer.

 

Resolusjonen kan også leses på NFF sine hjemmesider her 

Vedlegg: