FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

AlleMed-dugnad

Tirsdag deltok LKFK på AlleMed-dugnad sammen med flere andre lag og foreninger, kommuneansatte og ledere fra ulike avdelinger og sektorer, folkevalgte fra ulike utvalg og ideelle organisasjoner – alle engasjerte i barn og unges mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av forutsetninger. Gjennom en koronavennlig workshop, jobbet Åse (daglig leder) og Ida (styremedlem) i grupper for å utveksle erfaringer og sammen utvikle ideer for å bedre kunne jobbe for at alle barn og unge i Lillehammer får muligheten til å delta på det de ønsker, uten at økonomi eller andre barrierer skal komme i veien.

Etter dugnaden var vi mer bevisst på hva de ulike gruppene jobber med, hvordan vi kan «utnytte» hverandre og sammen jobbe for barn og unges deltakelse. Gjennom samarbeid på tvers kan vi få til mye og vi kan klare å inkludere flere enn det i gjør i dag. For å kunne jobbe mer med dette er vi også avhengig av samarbeid innad i klubben. Administrasjonen, styret, trenere, lagledere, foreldre og spillere må jobbe sammen daglig for å oppfylle vår visjon med flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Våre tiltak per i dag:

  • Støtteordning, der vi kan bistå enkeltpersoner/familier i betaling av medlemskontingent, treningsavgift eller påmelding til cuper/turneringer.
  • Egen «kjøp/salg/bytte/gis bort LKFK» på Facebook. Mulig for alle i LKFK å kjøpe, selge, bytte eller gi bort både fint brukt og nytt utstyr.

Prosjekter:

  • «AlleMed»-prosjekt – Vi skal tilby fotballaktivitet til alle jenter i Lillehammer og vi ønsker derfor å sette mer fokus på integrering i LKFK i tiden framover. Vi mottok i vår midler fra Sparebank 1 Gudbrandsdalen til å jobbe mer målrettet mot inkludering og integrering. Grunnet Covid19 har prosjektet blitt satt på vent, men vi er nå i gang med planlegging og håper å kunne gjennomføre deler av prosjektet neste sesong.

 

Har du tanker eller ideer om hvordan vi kan jobbe bedre med integrering? Eller ønsker å bidra? Ta gjerne kontakt med oss på mail:
Åse Marita – dagligleder@lkfk.no
Ida – prosjektleder@lkfk.no

 

Vedlegg: