FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Vellykka jentefotballdager – oppdatert

Med større deltakelse enn forventet og værgudene på vår side har vi hatt to fine ettermiddager på Stampa!

Stampesletta har badet i sol begge torsdagene som Lillehammer Kvinnefotballklubb inviterte byens 6-9-åringer til fotballdager for jenter. Hele 28 jenter møtte opp første gangen og ca. 20 deltok andre gangen, noe som er sterk vekst for klubben på slike arrangement. En del av de påmeldte var spillere som er tilknyttet lag i klubben fra før, men det var også mange nye jenter, noe som er veldig gledelig.

Lek og moro med ball stod på programmet, og jentene fikk prøvd seg både på spill i småbaner med vant og leker de kjenner godt fra før, men hvor fotballen også var med. Det var stor aktivitet og mye latter og glede å se på gressbanen. Instruktørene representerte både ungdomslag, seniorlag og engasjerte foreldre i klubben.

Vi starter nå planleggingen av oppstart av lag for 6- og 7-åringene til høsten.

En stor takk til instruktørene som har bidratt disse to dagene: Gina Kjølgård, Ansif Mekonnen, Serine Millenaar Jørgensen, Marte Klashaugen, Anita Rapp-Ødegaard, Eva Nesje-Haugli, Hege Kristin Moen og Anne Kathrine Duns.

Fornøyde jenter – fra venstre Frida Hallum Gravdal, Evina Eggen Tømte og Tuva Rapp-Ødegaard.

Vedlegg: