FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Påminnelse om smittevern etter utbrudd i nabokommune

Smitteutbruddet i Øyer minner oss på viktigheten av å overholde smittevernreglement. Spillere bosatt i Øyer avventer å møte på trening til situasjonen er mer avklart. 

Det er kun ett lag i klubben der det er spillere med bostedsadresse i Øyer, men det kan likevel være flere som har tilknytning til Øyer. Klubben har informert laget, og vil samtidig få minne alle på viktigheten av å overholde smittevernreglementet i tilknytning til all aktivitetet i regi av LKFK. Vi er også klar over sosiale sammenkomster i helgen, der ungdom på tvers av skoler har møttes.

De viktigste smittevernreglene gjelder fortsatt:

  • Føler du deg syk eller kjenner symptomer på smitte – bli hjemme!
  • Test deg, og avvent oppmøte på aktivitet til testsvar foreligger og man er symptomfri
  • God hånd- og hostehygiene
  • Husk 1 METER AVSTAND utenfor aktivitet
  • Vær nøye med å registrere oppmøte i LagetMitt senest dagen før

Klubbens koronareglement i sin helhet finnes HER. Det ligger hele tiden tilgjengelig på forsiden av nettsiden.

Flere lag er aktive med treningskamper og det er viktig at støtteapparat og spillere har satt seg godt inn i gjeldende reglement.

 

Og ikke minst; Fortsett den gode jobben dere gjør i LKFK 🙂

Vedlegg: