FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Overganger

NFF Indre Østland får henvendelser fra klubber vedrørende at klubber tar kontakt med spillere uten å ha varslet den klubben spilleren er medlem av pr. dato.

Vi minner om Overgangsreglementet:

Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb.

Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.

Overgang for spillere under 15 år:

Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte.
Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

Åpne treninger

Flere klubber tilbyr prøvespill og gjestespillere. Er spilleren forsikret?
Både sommeren og høsten er en tid på året hvor mange klubber annonserer med «åpne treninger» og inviterer spillere fra andre klubber til å prøve seg i ny klubb. Det er mottakende klubb som har ansvar for spilleren under denne aktiviteten – og må da påse at spilleren er forsikret.

Forsikring
Spilleren er ikke forsikret verken i trening eller annen aktivitet hos annen klubb uten skriftlig godkjenning fra sin moderklubb!

Skriftlig godkjenning
Alle spillere må ha skriftlig godkjenning fra moderklubben for å kunne delta i trening eller annen aktivitet for en annen klubb før en eventuell overgang er i orden.

Vi oppfordrer alle klubbene til å sette seg godt inn i Overgangsreglementet som dere finner her:
https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1