FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Workshop – Trygge rammer

Forrige uke deltok styret på workshop om trygge rammer – forebygge seksuell trakassering og overgrep i regi av Innlandet Idrettskrets og NOK sentrene i Innlandet. 

Idretten skal være en trygg arena der alle skal få oppleve idrettsglede. Den siste tiden har det vært rettet oppmerksomhet mot diskriminering og trakassering i idretten, blant annet gjennom kampanjene #STOPP og #starttotalk.  Idrettskretsene og Særforbundene har satt mer fokus på dette gjennom ulike tiltak. Innlandet idrettskrets har lagt til rette for en workshop om trygge rammer med fokus på forebygging av seksuell trakassering som tema. På grunn av pandemien har det ikke latt seg gjennomføre før nå.

Gjennom kvalitetsklubbkonseptet skal vi gjennomføre ulike temamøter i klubben. I år har vi derfor valgt å blant annet sette seksuell trakassering på agendaen. Styret, administrasjonen og kvalitetsklubbansvarlig deltok i forrige uke på en workshop i regi av idrettskretsen og NOK sentrene i Innlandet. Vi ble gjort bevisste på hvilke tegn vi skal se etter, hvordan vi skal opptre hvis det oppstår en situasjon relatert til trakassering i LKFK. Videre skal styret og administrasjonen lage en plan for hvordan dette skal tas videre med ut til trenere, lagledere, ressurspersoner, spillere og foreldre.

Statistikk viser at seksuell trakassering og overgrep skjer oftere enn det vi tror, men at det ofte tar lang tid før det eventuelt kommer fram. Derfor er det viktig at LKFK har egne retningslinjer for dette som implementeres i hele klubben ned på lagsnivå. En viktig del av forebyggingen er at det for eksempel samles inn politiattester fra alle trenere og lagledere.

Nå fortsetter arbeidet internt, slik at alle i LKFK gjøres bevisste på temaet og at alle i klubben opplever trygge rammer i klubben vår.

For mer info se vår egen side om seksuell trakassering eller NIF sine temasider

NOK senter

Innlandet Idrettskrets

Vedlegg: