FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Vel gjennomført årsmøte

21. februar ble årsmøtet i LKFK avholdt. Det ble diskutert viktige saker og gjort noen endringer i styret.

(På bildet over – foran: Ingunn Rønningen Kleven (ny leder), Laila Øyberg (styremedlem) og Åse Marita Høitomt (daglig leder). Bak: Haakon Engen (sportslig leder), Jan Thomas Lund (styremedlem) og Aslak Runde (gjenvalgt som nestleder)

Sammenlignet med fjoråret, var antallet fremmøtte under årsmøtet doblet, noe som viser et positivt engasjement i klubben. 19 fremmøtte, hvorav 13 med stemmerett, var tilstede.

Nestleder Aslak ledet, i år som i fjor, gjennom møtet på en flott og ryddig måte. Årsberetningen for 2018 ble gjennomgått og godkjent, det samme med regnskapet. Det ble vedtatt nye satser for kontingent og aktivitetsavgift. Kort oppsummert er det økt noe for ungdom og senior og redusert for de yngre. Det var på forhånd ikke sendt inn noen forslag til årsmøtet, men styret hadde selv tre saker som årsmøtet tok stilling til. Den nye klubbhåndboka og den reviderte sportsplanen ble kort redegjort for og godkjent, og det ble vedtatt honorar til styreleder. Styrets forslag til budsjett ble diskutert og det kom et forslag til endring som ble godkjent av årsmøtet.

Alle vedtak og forslag til endringer kan leses i årsmøteprotokollen som ligger vedlagt i denne saken.

Som siste sak på lista stod valg, og her har valgkomiteen gjort en imponerende innsats over lang tid. Vi kan gledelig meddele at Ingunn Rønningen Kleven er ny leder av klubben og hun tar over stafettpinnen etter Viviann Storhaugen, som har gjort en fantastisk innsats for klubben i en årrekke. Ikke bare har hun vært leder, hun har også besatt mange andre roller gjennom årene. Styret og administrasjonen takker Viviann så mye for innsatsen!

Aslak Runde tok gjenvalg som nestleder, og styremedlemmene Laila Øyberg og Thomas Lund var ikke på valg.

Som en fin markering og avslutning av årsmøtet ble Erik Roldstads minnepokal utdelt til Geir Kjølgård. Begrunnelsen er at han har vært med som trener i klubben i 8 år, fra 2004-jentene startet med fotball. Han har et stort engasjement for jentene og hjerte for klubben. Han gjør en ekstra innsats for at alle spillere skal kunne være med i fotballfamilien uavhengig av økonomiske barrierer. Han er en god representant for klubben i gjerningen som sonetrener for Indre Østland fotballkrets. Han deltar hyppig i trenerforum og sier aldri nei til å steppe inn om det er behov. Det siste året har han vært leder av valgkomiteen, som vi kan se har gjort en meget god jobb.

Geir er en viktig ressurs for klubben og det ønsker vi å vise ved å gi han Erik Roldstads minnepokal for 2018. Tusen takk for innsatsen du legger ned for LKFK!

Vedlegg: