FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Ungdomsutvalg i Lillehammer KFK

Lillehammer KFK vil framover jobbe for å opprette ungdomsutvalg i klubben. 

Hvordan ønsker ungdommen å ha det i vår klubb?
Hva kan vi gjøre for å motvirke frafall og få flere til å være i klubben lenger?

Ungdommene i LKFK er en viktig ressurs for klubben i arbeidet mot visjonen flest mulig – lengst mulig – best mulig. For å få til et bedre samarbeid mellom klubbens styre/administrasjon og jentene ønsker LKFK nå å opprette eget ungdomsutvalg med mål om å gi jentene mulighet til å påvirke hva LKFK gjør i større grad. Ungdomsutvalget vil få faste oppgaver de kan bidra på i løpet av ett år, i tillegg til andre oppgaver som måtte dukke opp.

Forslaget om å opprette et ungdomsutvalg ble tatt opp på årsmøtet i 2020, men på grunn av pandemien har vi ikke startet arbeidet med å opprette utvalget før nå. På styremøtet 14.juni hadde styret besøk av ungdomsutvalget til Innlandet Idrettskrets for å få tips og ideer til opprettelsen og organiseringen av utvalget. Styret vil etter sommeren komme med forslag til organisering og legge fram forslag på et mandat.

Vi håper et ungdomsutvalg kan bidra til at klubben blir en bedre arena for jentene over tid og at vi klarer å beholde de i klubben lengre.

Har du lyst til å vite mer om ungdomsutvalget, ønsker å være med i utvalget eller vet om noen som kan ha lyst, ta gjerne kontakt med daglig leder 🙂

Vedlegg: