FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Trafikksikkerhet

Fotballhverdagens mange treninger, kamper, turneringer, og møtevirksomhet medfører et betydelig antall kjørte kilometer, både for spillere, ledere og foreldre. LKFK ønsker at all transport i forbindelse med klubbens aktiviteter skjer på en trygg måte. Klubben har et samfunnsansvar fordi vi er en viktig aktør i nærmiljøet og vi håper å kunne påvirke ulike trafikantgrupper til god atferd.

LKFk har ett sett med retninglinjer for trafikksikkerhet i klubben. Sammen med medlemmer og foreldre ble det laget flere forslag til retningslinjer, som senere ble satt sammen til ett dokument. Retningslinjene ble til slutt vedtatt av styret.

LKFK oppfordrer alle i og rundt klubben til å følge retningslinjene og påse at all transport i forbindelse med klubbens aktiviteter skjer på en trygg måte.

Vi har ingen å miste…

Vedlegg: Retningslinjer for trafikksikkerhet i LKFK