FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Tid for sesongavslutning

Søndag 11. november samles hele klubben til felles sesongavslutning. Og ja, det blir taco!

Forrige innlegg om avslutning ble på mystisk vis borte, så invitasjonen legges ut på nytt. Invitasjonen er sendt på e-post til hele klubben, og vi håper det blir stinn brakke.

I forkant av avslutningen inviteres alle til et allmøte der det informeres om prosessene som foregår i klubbene.
Dette er en fin arena å møte opp på om du ønsker å være med å påvirke.

Vedlegg: