Henrik med som sportslig leder i LKFK

I 2022 prøver LKFK ut en ny organisering av sportslig ledelse.  For å legge til rette for en mer operativ sportslig ledelse, som er tettere på trenerne og aktiviteten på Stampesletta, har klubben valgt å engasjere Henrik Wangberg i en deltidsstilling som sportslig leder i LKFK. Da Henrik allerede jobber med sportslig utvikling i LFK, […]