Endelig felles sesongavslutning igjen!

sesongavslutning

Mandag kveld samlet vi nesten hele klubben til felles sesongavslutning på Lillehammer Videregående sør. Totalt sett var det litt over 300 spillere, trenere og lagledere fra J7 til senior som deltok på sesongavslutningen der vi fikk feiret en tilnærmet normal høstsesong for alle lag og mye bra aktivitet i klubben denne sesongen. Det har vært […]

Det planlegges for felles sesongavslutning!

sesongavslutning

Klubben planlegger sesongavslutning for hele klubben i november ! På grunn av pandemien var det ikke mulig å gjennomføre sesongavslutning for hele klubben i 2020. Derfor er det veldig gledelig å kunne informere om at det planlegges for sesongavslutning for 2021 sesongen. Datoen for avslutningen er satt til søndag 14.november, 2.søndagen i november som tidligere. […]