Utdeling av hjertestartet fra Ida Eides Minnefond

Hjertestarter

LKFK og LIF ble tildelt felles hjertestarter av Ida Eides Minnefond. Den vil henges opp utenfor klubbhuset i løpet av høsten.  Ida Eides Minnefond er en ideell stiftelse med allmennyttige formål som ble stiftet 16. november 2018. Stiftelsen deler ut flere hjertestartere hvert år for å bidra til å øke kunnskapen om livreddende førstehjelp i […]