FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Stemmerett til ekstraordinært årsmøte

I år blir det et ekstraordinært årsmøte for å stemme over en fusjon sammen med LFK. For å ha stemmerett på det ekstraordinære årsmøte må man være medlem i klubben, og man må ha betalt medlemsavgiften senest en måned før det ekstraordinære årsmøte.

Datoen for det ekstraordinære møtet er ikke endelig fastsatt, men planlegges medio juni.

Mer informasjon om fusjon vil komme i god tid før det ekstraordinære årsmøtet:)

Medlemsavgiften er nå sendt ut og klar til å betales :). Dersom du ikke har mottatt faktura, og du ønsker å være medlem send en mail til daglig leder på dagligleder@lkfk.no. Ønsker du å være støttemedlem koster det 100 kr.

Vedlegg: