FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Fair Play

Fair play; Alt vi er og alt vi står for

Man hører stadig påstander om at Fair play er i ferd med å ødelegge fotballen, fordi det ikke lenger er “lov til å ta i” under kampen og at begrepet tar sikte på å fjerne rivalisering mellom fotballklubber. Dette stammer fra misomfatninger om hva Fair play er og skal bidra med.
Fair play er til for å beskytte idrettens verdier, bidra til å holde sporten ren for juks og dårlig påvirkning, sikre at miljøet i- og rundt aktiviteten er preget av trygghet og respekt, slik at alle i og rundt idrettsmiljøet kan føle at deltakelse i idretten – enten det er som aktiv, som tilrettelegger, eller som tilskuer – gir dem noe tilbake.

Fair play handler om:

 • respekt på og utenfor banen
 • å skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig
 • å gi alle som ønsker det en plass i idretten
 • å være bevisst på egne holdninger og verdier
 • å være bevisste på verdien av deltakelse i idretten
 • å inkludere
 • å skape positivitet
 • å vise mot
 • å skape tillit
 • å se og anerkjenne
 • å være bevisst på egen rolle (spiller, kampleder, trener, lagleder, foresatt, besteforelder, klubbmedlem, tilskuer)
 • å gi alt – alltid

 

Alle spillere i LKFK Ungdomsfotball skal undertegne Fair Play Holdningskontrakt. Denne ligger i Dokumenter Sport