FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Sosiale aktiviteter for våre lag

Styret om sosiale aktiviteter i denne tiden:

Det er stor forståelse for ønske om å gjennomføre sosiale aktiviteter på ulike årganger. For mange er den sosiale dimensjonen knyttet til å spille fotball svært viktig, og kanskje den aller viktigste grunnen til at de spiller fotball.

Fra styret sin side har vi frem til nå lagt vekt på å prioritere sportslig aktivitet, og vi har i hele pandemien valgt å «utnytte» det handlingsrommet vi har «fått» for å sikre fysisk aktivitet. Det vil vi fortsette å prioritere. Samtidig ser vi behovet for at det legges til rette for noe sosial aktivitet, og vil åpne for det.

Styret forutsetter selvsagt at gjeldende råd og regler fra helsemyndighetene overholdes. Per i dag er det strenge råd/regler for sosiale sammenkomster, særlig innendørs. Vi anbefaler derfor utendørs aktiviteter og innenfor egen kommune. Det kan også være noen aktiviteter som kan gjennomføres innendørs for større grupper, for eksempel kino. Daglig leder har vært i dialog med Lillehammer Kino om kinotilbud for våre ungdom- og seniorlag. De lagene som ønsker kinovisning for laget kan booke dette direkte med clarissa.bergh@lillehammer.kommune.no. Ved grupper større enn 25 personer gis grupperabatt på billett.

I tillegg anbefaler vi å tenke og planlegge fremover. Om noen måneder – når våren og ikke minst sommeren og høsten kommer – vil muligheten for slike sammenkomster bli mye større og mer normalt.

#detblirbra

Vedlegg: