FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Skademelding og forsikring

Skademelding og forsikring

IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN

Hva gjør du ved skade?

  1. Ved skade eller lidelse:
  2. Utfør akutt skadebehandling
    1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  3. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
  6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling

NB! NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon (Covid-19) vedvarer. Dette betyr at også all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening dekkes av forsikringen.

Utvidet forsikring

Alle spillere som er medlemmer i LKFK er dekket av fotballforsikringen i aktiviteter knyttet til trening og kamp. De til enhver tid oppdaterte forsikringsvilkårene finner du på fotballforbundets sider på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/.

Det finnes også en utvidet forsikring som kan tegnes av spilleren/foresatte selv, som gir bedre vilkår enn grunnforsrikringen spiller har gjennom klubb.
Den koster mellom 1400 og 1700 kroner ekstra avhengig av alder på spilleren, og gir blant annet raskere oppstart av utredning:

Oppstart utredning / behandling

Grunnforsikring

Utvidet forsikring

Oppstart for utredning etter skade er meldt er tidligst

3 dager

3 dager

Oppstart for behandling etter skade er meldt er tidligst

60 dager

3 dager

Forsikring og korona

NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at også all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening dekkes av forsikringen.

Du kan lese mer om dekning, ytelser og egenandeler HER.

Du kan tegne utvidet forsikring HER.