FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Seksuell trakassering

Aktivitetene i LKFK skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Felles for alle former for trakassering er at oppførselen – ord eller handlinger – er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som blir utsatt – uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke.
Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk.

 • Verbal seksuell trakassering – muntlig eller skriftlig – kan være uønskede nærgående spørsmål om kropp, klær eller privatliv, ”spøk” med seksuelle undertoner, og forslag eller krav om seksuelle tjenester eller seksuelle forhold.
 • Ikke-verbal seksuell trakassering – kan for eksempel være nærgående blikk, visning av bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner.
 • Fysisk trakassering – er for eksempel uønsket eller unødvendig kroppsberøring av seksuell karakter som det å stryke seg inntil kroppen på andre eller forsøk på å kysse eller gi kjærtegn.

Felles for alle former for seksuell trakassering er at de oppleves som en krenkelse av den enkeltes personlige integritet.

NFF har gjennomført helhetlig gjenomgang for å tydeliggjøre retningslinjene og klargjøre rutiner og oppfølging for å sikre at fotball-Norge gjør sitt ytterste for å ha trygge rammer rundt sporten.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe og ha begge kjønn representert i støtteapparatet
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep. Utøvere som utsettes for seksuell trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd. Derfor syns vi i LKFK det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver. Kontakt gjerne en du stoler på eller ledelsen i klubben, eventuelt fotballkretsen eller NFF. En veilder for å gjøre det enklere å medle i fra finner du under.

Veileder for å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

NFFs retningslinjer ved seksuell trakassering

NIFs ressursside – Seksuell trakassering og overgrep

NIF – informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Innlandet Idrettskrets mot seskusell trakassering og overgrep