FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Retningslinjer samarbeidspartnere

Markedsutvalget består av daglig leder og markedsansvarlig i styret, Åse Marita Høitomt og Ida Haugstad Stake.

LKFK sitt sponsorreglement gjelder for klubben, lagene og den enkelte spiller på a-laget og rekrutt.

Bruk av felles bekledning bidrar til å skape samhørighet i klubben. Overfor motstandere og andre vi møter, skal det ikke være tvil om at vi er fra LKFK.  Det er klubben som styrer hva slags bekledning vi bruker. Klubbens sponsorer og samarbeidspartnere gir viktige inntekter til klubbens drift og bidrar til et høyere aktivitetsnivå i klubben, og de skal gi gjensidig verdi. Det setter krav til klubb og medlemmer og det er satt ned noen retningslinjer sponsor og samarbeid.

Samarbeidspartnere/ sponsorer

LKFK har eksklusivitet og det er daglig leder som har hovedansvar for klubbens sponsorarbeid, og som svarer på spørsmål om samarbeidsavtaler osv.
All reklame og profileringsartikler skal godkjennes og evt. signeres av daglig leder, grunnet eventuelle krav om bransjeuavhengighet.

 • For LKFK er det viktig å ha gode, gjerne langsiktige, samarbeidspartnere og sponsorer. Vi samarbeider med næringslivet på flere måter; gjennom gullsponsorer og større samarbeidsavtaler som strekker seg over flere år, drakt- og arenareklame og samarbeid om enkeltprosjekter.
 • LKFK som klubb og enkelte lag skal prioritere å etablere gode relasjoner til samarbeidspartnere/sponsorer. Dette har som formål å styrke LKFK sin posisjon i samfunnet og sikre en trygg økonomi. En målsetning er at de som velger å være samarbeidspartnere med LKFK føler de får mye igjen for det, og at samarbeidet er av gjensidig verdi.
 • LKFK ønsker ikke å inngå i samarbeid/sponsorater som bryter med klubbens verdier og målsetting

  Draktreklame
 • Spillerdraktene som benyttes av lag i LKFK er LKFKs eiendom. Spillerdraktene er reservert klubbens hovedsponsorer, og administreres på klubbnivå.
 • Det er ikke anledning til å påføre ytterligere trykk eksempelvis spillers navn eller andre sponsorer på spillerdrakten.

  Lagssponsorer
 • Lagssponsor defineres ved at en bedrift gir pengestøtte eller artikler til laget. 
 • Generelt skal alle klubbens og lagenes midler disponeres via styret, dette gjelder også sponsormidler og dugnadspenger. Det er ikke anledning for enkeltlag å drive eget sponsorsalg uten at dette er forhåndsgodkjent av daglig leder eller markedsutvalget.
 • Lag kan inngå sponsoravtaler som ikke er i konflikt med klubbens sponsorer. Dette skal avtales med daglig leder eller markedsutvalget før inngåelsen.
 • Alle sponsorer lagene tilknytter seg, skal godkjennes av daglig leder.
 • Lagssponsorer skal skrive under en sponsorkontrakt. Klubbens signatur tilhører daglig leder.
 • Lagssponsorer skal fakturere klubben hele beløpet. Klubben fakturerer 80% tilbake til laget.
 • Lagssponsor kan få sin profilering på lagssiden på hjemmesiden eller lagets egne sosiale kanaler (eks. Instagram)
 • Skaffer laget en hovedsponsor til klubben, sitter laget igjen med 20% av summen det første året.

  Privatsponsorer
 • Gjelder kun for klubbens seniorspillere
 • Flere av spillerne på A-laget er studenter og det er en meget stor kostnad å holde på med fotball, og liten tid til å jobbe. LKFK har derfor åpnet for at spillerne kan skaffe sine egne personlige sponsorer. Den summen spilleren generer i sponsorinntekter går til å dekke opp utgifter spilleren har med fotballen i LKFK.
 • Inntektene fra personlig sponsorer går til å dekke utgiftene spillerne har på medlemskontingent, treningsavgift, spillerforsikring og treningsleir.
 • Privatsponsorer markedsføres gjennom hjemmeside, kampprogram og annonsering av spilleren på kampdager.
 • Alle privatsponsorer skal fylle ut en kontrakt. Privatsponsoravtaler skal godkjennes og skrives under av daglig leder.