FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Innkalling til årsmøte i LKFK

Årsmøtet avholdes 21. februar 2019 i kafeen i curlinghallen.

Til medlemmene i Lillehammer Kvinnefotballklubb

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag den 21. februar 2019 kl. 18.00 i kafeen i curlinghallen.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. februar 2019 til dagligleder@lkfk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.lilllehammerkfk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Lillehammer KFK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Lillehammer KFK

Vedlegg: