FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Innkalling til årsmøte i LKFK 2020

Årsmøtet for LKFK avholdes 18.februar kl. 19.00

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i kafeen i curlinghallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar 2020 til dagligleder@lkfk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.lilllehammerkfk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år i løpet av 2020, vært medlem av Lillehammer KFK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Lillehammer KFK

Vedlegg: