FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

I møte med ordføreren

Integrering og inkludering var hovedtemaet da LKFK møtte ordføreren tirsdag formiddag.

Tidligere denne uka var fire representanter fra LKFK i møte med ordfører Ingunn Trosholmen, varaordfører Terje Rønning og kommunedirektør Tord Buer Olsen. Initiativet var det leder i LKFK, Sigurd Tremoen, som stod for og øverst på agendaen stod integrering og inkludering i vår klubb og i den store idrettsfamilien. Klubben ønsker å jobbe mer systematisk med dette for å sikre at flere får muligheten til å være med, og at kulturelle, økonomiske eller sosiale barrierer ikke skal ødelegge for jenter som vil være med i fellesskapet idretten står for. Vi har opplevd utfordringer knyttet til å nå ut til alle med informasjon om våre tilbud, og vi fikk gode tips til hvor vi kan henvende oss for inkludere flere, hvordan vår profil utad påvirker hvem vi tiltrekker oss og hvordan vi bør tenke når vi planlegger rekrutteringsaktivitet.

Vi benyttet samtidig anledningen til å snakke med ordføreren om behovet for fotballhall, vinterfasiliteter og Stampa som viktig sosial arena.
– Fotballen skal ikke bare utvikle fotballspillere, den skal også utvikle gode mennesker og holdninger, sier leder Sigurd. Det er mangel på et naturlig møtepunkt som er åpent for de som vil på Stampa, og drømmen om klubblokaler som kan være et sosialt møtepunkt er sterk i klubben.

Klubben ønsker nå å forsterke sitt arbeid knyttet til integrering og inkludering. Aktuelle tiltak er:

  • Fadderordning for nye spillere/foreldre med innvandrerbakgrunn
  • En inkluderingsansvarlig i klubben
  • Skape gode relasjoner med skolene
  • Produsere informasjon om klubbens aktivitetstilbud på andre språk
  • Aktivt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn i styre og som trenere/lagledere

Er dette noe som engasjerer deg, ta kontakt med Sigurd på tlf. 91160894 eller Anita på tlf. 90670761.

Vedlegg: