FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Henrik med som sportslig leder i LKFK

I 2022 prøver LKFK ut en ny organisering av sportslig ledelse.  For å legge til rette for en mer operativ sportslig ledelse, som er tettere på trenerne og aktiviteten på Stampesletta, har klubben valgt å engasjere Henrik Wangberg i en deltidsstilling som sportslig leder i LKFK. Da Henrik allerede jobber med sportslig utvikling i LFK, blir dette også en fin mulighet til å teste ut et tettere samarbeid mellom klubbene, slik sonderingsprosessen som er satt i gang også skal gjøre.

Vi er glad for at tidligere sportslig ledelse-trio, Anita, Petter og Geir, fortsetter i et sportslig utvalg i klubben, som skal bistå Henrik ved behov.

Henrik vil hovedsakelig ha sportslig oppfølgingsansvar for senior og ungdomsfotballen i LKFK. Samtidig vil han også ha ansvaret for uttak av sonelag og organisering av bylag for de eldste i barnefotballen. Det vil også bli organisert trenerforum for trenere i barnefotballen hvert halvår, som Henrik vil holde i. Han vil derfor være noe involvert i barnefotballen gjennom sesongen også.

Henrik har tatt i bruk mailen sportsligleder@lkfk.no og kan nås der og på telefon.

 

Vi ønsker Henrik velkommen til LKFK og tror dette kan bli et veldig bra samarbeid!

Vedlegg: