FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Første digitale årsmøte vel i havn

To styremedlemmer ble takket for god innsats gjennom flere år og nye krefter er valgt inn – 2021 blir nok et spennende år for LKFK!

I går kveld, 25. februar 2021, ble årsmøtet gjennomført, og dette var første gang klubben gjennomførte møtet digitalt. Gjennomføringen må vi si oss fornøyde med, og deltakerantallet var omtrent det samme som det har vært de siste årene. 19 personer deltok på møtet, og av dem 9 med stemmerett. Nestleder Aslak Runde ledet i år igjen møtet på en effektiv og stødig måte.

Aslak Runde, nestleder, og Laila Øyberg, styremedlem, (på bildet) takket i går for seg og vi vil få takke dem for solid innsats og godt engasjement gjennom flere år i styret. Heldigvis har begge takket ja til valgkomiteen, så ingen av dem blir helt borte fra verv i klubben. Inn i styret ble Ellen Beate Lunde valgt som nestleder og Stian Grønås og Ola Rambjør Heide valgt som styremedlemmer. Vi gleder oss til fortsettelsen med et nytt, godt styre.

Noen punkter fra møtet er verdt å trekke frem, og vi kan starte med stikkordet som oppsummerer styrets årsberetning i den spesielle sesongen 2020 – nemlig “TAKK”. Både styreleder Sigurd og sportslig leder Anita oppsummerte sesongen med å skryte og berømme klubbens spillere, støtteapparat, foreldre og engasjerte for den fantastiske innsatsen de har vist gjennom fjoråret og videre inn i 2021. En sesong som var preget av restriksjoner, retningslinjer, begrensninger og muligheter har klubben kommet seg gjennom på en god måte.

Økonomisk sett ble resultatet et langt større overskudd enn budsjettert, og disse pengene  velger klubben å legge i opprettholdelse av aktivitet og noen nye tiltak i 2021. Budsjettert resultat for 2021 er derfor et underskudd som dekkes opp av oppstarte midler.

Styret hadde på forhånd foreslått 6 saker til årsmøtet, og alle sakene ble enstemmig vedtatt. Medlemskontingenten ble vedtatt redusert til 400 kroner for aktive spillere, og 100 kroner for øvrige medlemmer, som aktive medlemmer i støtteapparat, støttemedlemmer og dommere. Aktivitetsavgiften blir derfor justert opp, slik at beløpet for aktive spillere blir akkurat det samme som de to siste årene. Årsmøtet vedtok også at de over 19 år i 2021 skal få redusert sin aktivitetsavgift med 50 % grunnet redusert tilbud i sesongene 2020 og 2021.

Avslutningsvis ble klubbens pris som “Årets Kvalitetsklubb 2020” nevnt og de avtroppende styremedlemmene fikk utdelt en velfortjent oppmerksomhet fra klubben.

 

Signert årsmøteprotokoll:
Protokoll 2021_signert

Vedlegg: