FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Erik Rolstads minnepokal

Erik Rolstads minnepokal deles ut en gang i året til en spiller, trener, lagleder eller en annen frivillig arbeidende person som har utmerket seg med sin innsats for Lillehammer KFK. Tidligere år har pokalen blitt delt ut på årsmøtet i klubben. Styret bestemte i 2020 at utdelingen skulle flyttes til sesongavslutningen. Neste utdeling bli derfor sesongavslutningen 2021. 

Kriterier for Erik Rolstads minnepokal:

1. Erik Rolstads minnepokal deles ut av Lillehammer kvinnefotballklubb eller av den som LKFK måtte bemyndige.

2. Erik Rolstads minnepokal dele ut en gang i året til en spiller, trener, lagleder eller en annen frivillig arbeidende person som har utmerket seg med sin innsats for klubben.

3. Erik Rolstads minnepokal er en vandrepokal

4. Navn på kandidater til å motta Erik Rolstads minnepokal skal være styret i hende samtidig med fristen for innmelding av saker til klubbens årsmøte*

5. LKFKs styre innstiller.

6. Midler til Erik Rolstads minnepokal bevilges av klubbens styre.

7. Disse retningslinjene til utdeling av Erik Rolstads minnepokal er fastsatt i styremøtet den 11. juni 2007 og skal godkjennes av årsmøtet for 2007.
Vandrepokalen deles ut første gang høsten 2007.

*endret fra årsmøte til sesongavslutning.

 

 

 

Erik Rolstads minnepokal kriterier

De som har blitt tildelt Erik Rolstads minnepokal tidligere: 
(utdelt for år x – navn  (utdelt på årsmøtet år x)) 

2022 – Petter Myrvold
2021 – Mona Rød 
2020 – ikke utdelt 
2019 – ikke utdelt for året, endret til utdeling på sesongavslutning/Covid-19
2018 – Geir Kjølgård (i 2019)
2017 – Jens Fløtre (i 2018)
2016 – Anne Abrahamsen (i 2017)
2015 – Viviann Storhaugen
2014 – Trond Hårberg 
2013 – Svein Aakernes
2012 – Svein Bergum 
2011 – John Apeland
2010 – Helge Birkeland
2009 – Anne Berit Vollan
2008 – Steinar Tungen 
2007 – Lene Vollan 

Har du forslag til hvem som burde tildeles Erik Rolstads minnepokal på sesongavslutningen 2021, nominer her: 

NOMINERING FOR 2021 HER