FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Barnefotballen også i gang igjen

Mandag 11.mai var første dag med treninger for de opp til 12 år.

Det har vært knyttet spenning og engasjement rundt når barnefotballen kunne få starte opp igjen, men nå er de endelig i gang og mange har gledet seg.

Alle lag i LKFK er dermed i gang med treninger, og det er gledelig.

I likhet med ungdoms- og seniorfotballen har også støtteapparatene i barnefotballen deltatt på informasjonsmøter og demonstrasjonsøkter, samt holdt foreldremøter før oppstart. Alle i støtteapparat og som bidrar rundt lagene i forbindelse med treniner skal ha ros for jobben de legger ned. Det krever ekstra mye av dem nå for å opprettholde gjeldende smittevernregler på treningene, og ikke minst legge til rette for gode fotballaktiviteter.

De gjeldende koronaretningslinjene som gjelder for LKFK finner du HER.

Det er godt å se fotballglede i alle aldersgrupper, og så får tiden vise når vi kan få lov til å spille kamper igjen!

Vedlegg: