FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årsmøtet er gjennomført

I går ble årsmøtet avholdt i Curlinghallen og det ble fattet flere viktige vedtak. Oppmøtet var ikke stort, men de som møtte viste engasjement. Her er det nye styret presentert og protokollen er vedlagt.

Både spillere, trenere og engasjerte var representert under årsmøtet, totalt 10 stk og akkurat nok stemmeberettigede til å gjennomføre årsmøtet.
Nestleder Aslak Runde ble valgt til dirigent og ledet gjennom møtet på en glimrende måte. Årsberetningen for 2017 ble gjennomgått, regnskapet ble behandlet og godkjent, medlemskontingent og aktivitetsavgift ble vedtatt uendret og budsjettet for det kommende året ble enstemmig godkjent. Det var på forhånd sendt inn forslag til årsmøtet og det ble på bakgrunn av disse vedtatt økt fokus på keepertrening i junior- og seniorfotballen og nye vedtekter for klubben. Styret orienterte om status rundt organisasjonsplan og at denne, samt andre viktige klubbdokumenter, vil ha fokus det kommende året. Årsmøtet vedtok derfor et forenklet organisasjonskart.

Valgkomiteen hadde gjort en hederlig innsats i å finne nye kandidater til styret, men har ikke hatt en lett jobb. Laila Øyberg ble enstemmig valgt til nytt styremedlem, og Jan Thomas Lund tok gjenvalg. I fravær av nye kandidater ble Viviann Storhaugen gjenvalgt som styreleder for et nytt år. Aslak Runde var ikke på valg og fortsetter et år til som nestleder. Lene Vollan ble av årsmøtet enstemmig valgt til styrets vara. Forsidebildet viser det nye styret i nevnte rekkefølge.

Klubben takker Anita Hessen for innsatsen i styret, og setter veldig pris på arbeidet hun har lagt ned i forbindelse med arrangement.

Møtet ble avrundet på tradisjonelt vis med utdeling av Erik Rolstads minnepokal. Styreleder Viviann kunne gledelig overrekke pokalen til Jens Fløtre, som i mange år har bidratt positivt i klubben. Vi nevner blant annet styreverv (deriblant leder), Lillehammer cup, Kvalitetsklubbprosjektet og valgkomité. I tillegg viser han stort engasjement tilknyttet lag og er en viktig person for LKFK!

Årsmøteprotokollen i sin helhet finner du her HER.

Vedlegg: