FOTBALLGLEDE – NYTENKENDE –
STOLTHET – LAGÅND

Årsmøtet 2020 vel gjennomført

Årsmøtet er gjennomført, nytt styre er valgt og vi takker Ingunn og Thomas for flott innsats i styret

18.februar ble årmsøtet i LKFK gjennomført i curlinghallen. Som tidligere år, var det vår nestleder, Aslak, som ledet oss gjennom sakslista og uten de store sakene i år, ble det et bra og effektivt årsmøte.

Av de 20 fremmøtte, hadde 11 av de stemmerett. Årsberetningen for 2019 ble gjennomgått, med fokus på det som har vært spesielt for 2019-sesongen. Regnskapet for 2019 i klubben og for Lillehammer Cup ble godkjent og det ble forklart hvor de største avvikene (både positive og negative) lå. Ingen foralg sendt inn til styret i år heller, men styret hadde selv 3 saker – det ble orientert om ny lovnorm som ble gjeldene 01.01.2020, forslag om å gi økonomisk støtte til strategiarbeidet i 2020 og forslag om oppstart av et arbeid med å etablere et ungdomsutvalg i LKFK. Ingen av sakene møtte motstand og ble godkjent av årsmøtet. Videre ble det godkjent at medlemskontingenten og treningsavgiften fra 2019 forble uendret i 2020, med tilegg av en linje, der bredde senior står med lik medlemskontingent som de andre og 1000kr i treningsavgift. Styrets forslag til budsjett for 2020 ble lagt fram og det ble nevnt det som er de største endringene fra 2019. I idrettslaget organsiasjonsplan var det ingen foralg til endringer og den forblir også som i 2019. Til slutt var det valg av nytt styre, kontrollkomite, valgkomite og representanter til ting og møter.

Ingunn Rønningen Kleven og Thomas Lund gikk i år ut av styret etter 1 og 4 år, mens Laila Øyberg tok gjenvalg som styremedlem. Aslak Runde, nestleder og Viviann Storhaugen, varamedlem, var ikke på valg denne perioden. Inn i styret kommer Sigurd Tremoen som styreleder og Anita Rapp som varamedlem. Ida Haugstad Stake går inn i styret når vikariatet er ferdig. Andreas Hagen ble også valgt inn som nytt styremedlem.

Årsmøtet takket Ingunn og Thomas for flott innsats i styret og det ble delt ut blomster fra Hageland – Lillehammer (forsidebildet)

Helt avslutningsvis ble det dratt fram at Viviann ble kåret til “årets klubbsjel” av NFF indre Østland, at LKFK ble kåret til “årets jenteklubb” og at vi september 2019 feiret av vi hadde blitt godkjent som kvalitetsklubb på nivå 1 og at styret har vedtatt at det skal jobbes mot nivå 2 for å holde på det gode arbeidet som er i gang.

2019 var et veldig bra år i LKFK og med en allerede veldig god start på 2020, gleder vi oss til å se hva mer dette året har å by på. Forhåpentligvis vil fotballglede, lagånd, stolthet og nytenkene stå i fokus også i år.

(Styret har valgt å flytte utdelingen av Erik Rolstads minnepokal til sesongavslutningen, sånn at det blir større oppmerksomhet rundt utdelingen)

Vedlegg: